Tez ve makale

Tez, makale ve ödev yazımı

Tez ve ödev hazırlama özellikle yüksek eğitimin bir parçasıdır ve maalesef ülkemizdeki vakıf üniversiteleri bile lisans/lisansüstü öğrencilerine araştırma yöntemleriyle ilgili yeterli desteği sağlayamamaktadır. Bu desteğin muntazam olarak sağlandığı durumlarda bile eğer eğitim gören öğrencilerin teknik ve sayısal altyapısı yoksa, tez ve ödev yazmakta zorlanmaktadırlar. Bu noktada, tez konusunun belirlenmesi, taslak çıkarma, tez formatı düzenleme ve editörlük gibi bir çok hizmetimizden yararlanabilirsiniz.     

Araştırma verilerinin analizi


SPSS

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) özellikle sosyal bilimler için geliştirilmiş bir veri analizi yazılımıdır. En temel düzeyde frekans ve yüzde hesaplarından, regresyon ve faktör analizi gibi bir çok istatistik hesaplamaları için kullanılır. Nicel bir bilimsel araştırmada, istatistik hesaplamaları belli adımlardan oluşur. Temel aşamalar şunlardır: 

-Hangi istatistik yöntemin ya da yöntemlerin kullanılacağının belirlenmesi 

-SPSS'te veri altyapısının oluşturulması

-SPSS'e veri girilmesi

-Girilen verilerle ilgili hesaplamaların yapılması 

-Hesaplamalarla ilgili tabloların oluşturulması

-Oluşturulan tabloların Türkçe/İngilizce  yorumlanması

Araştırmanızın desenine göre frekans, yüzde, Kay-kare (Chi-square), t-test, ANOVA, ANCOVA, Faktör ya da Regresyon analizine ihtiyacınız olabilir; aslında hangi istatistik yöntemin ya da yöntemlerin kullanılacağına karar vermek bile başlı başına bir aşamadır. Bu aşamada verilecek yanlış bir karar çalışmanın desenine zarar verecektir. Bu adımların hepsinde ya da sadece sizin talep ettiğiniz noktalarda bizden yardım alabilirsiniz. 


Kaynakça hazırlama

Tez, makale veya ödev hazırlarken bilimsel kaynaklara uygun şekilde referansların verilmesi gerekir. Referans/kaynakça göstermenin farklı standartları vardır. American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA) ve Chicago bunlardan sadece birkaçıdır. Referans düzenlemesi çok basit bir işlem gibi görünse de, tek bir kişinin hazırladığı referans sayfalarında mutlaka gözden kaçan detaylar ve yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun temel sebebi ise referans gösterirken nokta ve virgüllerin bile çok önemli olmasıdır. Özellikle adı geçen APA, MLA ve Chicago gibi referans türlerinde düzenleme ve kontrolü konusunda bizden yardım alabilirsiniz.