Yabancı dil sınavları YDS, TOEFL & IELTS Yabancı Dil Sınavı (YDS)

YDS, ÖSYM tarafından daha öncesinde ÜDS ve KPDS olarak uygulanan yabancı dil sınavlarına alternatif olarak üretilmiş ve 2013 yılından buyana uygulanmakta olan bir sınavdır. Sınav hem klasik yöntemlerle, hem de elektronik ortamda yapılmaktadır. 


YDS sınavı, adayların akademik yeterliliklerini başta İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere bir çok farklı dilde ölçmektedir. Sınav, çoktan seçmelidir ve sadece okuduğunu anlama becerisini ölçmektedir. Bu durum, test edildiği iddia edilen akademik dil ilgili eksikliklerin başında gelmektedir. Yani aslında YDS, dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi temel boyutları olan akademik dilin sadece okuma boyutu üzerine odaklanmaktadır.     


YDS sınavı geçmişte dilbilgisi odaklı ve belli sınav stratejileri kullanılarak istenilen notların kolaylıkla alınabildiği bir sınavdı. Yapılan son değişikliklerle, karmaşık dilbilgisi konularının ya da mantıksız "sınav stratejilerinin" sınav sonuçlarına olan etkisi en aza indirilmiştir. Başka bir deyişle, ne kadar çok dilbilgisi kuralı ya da sınav stratejisi bilirseniz bilin, kelime ve bağlam bilgisi olmadan bu sınavda başarılı olmanız artık zorlaşmıştır.       


Dil yeterlilik sınavlarının temel olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini içermesi gerektiği konusunda uzlaşma vardır ama Türkiye gibi yoğun nüfuslu ülkelerde, devletin yüz binlerce insana böyle bir sınav uygulayabilmesi çok zordur. Gelişmiş ülkelerde bu tür sınavlar özel sektör aracılığıyla sürdürülmektedir. TOEFL, IELTS ve FCE gibi standart sınavlar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan sınavlara örnek olarak verilebilir.           

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

TOEFL sınavı dünya genelinde en iyi bilinene ve tanınan dil yeterlilik sınavlarından biridir. Sınavda Amerikan İngilizcesi standartları geçerlidir. Bu sınavda dört temel dil yeterliliği, dinleme, konuşma, okuma ve yazma,  ölçülmektedir. Klasik kağıt-kalem testlerinin yanı sıra, İnternet tabanlı (IBT) sınavlar da yapılmaktadır. 


Sınavlar tüm dünyada sadece TOEFL lisansı olan merkezler tarafından düzenlenmektedir. ÖSYM'nin uyguladığı sınavlar gibi aylarca beklemeye gerek kalmadan, ortalama 15 günde bir TOEFL sınavlarına girebilirsiniz. Sınav merkezlerine ve tarihlerine ulaşabilmek için TOEFL sınavlarını düzenleyen şirketin (ETS) sitesine ücretsiz üye olmanız gerekmektedir. Sisteme üye olduktan sonra, sınav merkezlerine ve sınav tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz. 


International English Language Testing System (IELTS)

İngiliz İngilizcesinin standart alındığı Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi IELTS, her yıl yaklaşık iki milyon kişiye uygulanmaktadır. 140 ülkede yaklaşık dokuz bin kuruluş ve organizasyon tarafından kabul edilen bu sınav, göçmenlik işlemleri için kullanılan sınavların başında gelir. 


Sınavın genel ve akademik olarak iki türü vardır ve sınav iki saat 45 dakika sürer. Her iki tür sınavda da, TOEFL sınavında olduğu gibi, dört temel dil becerisi ölçülmektedir. Bu iki sınavda okuma ve yazma becerilerinin ölçüldüğü soru türleri farklıdır.   


Sınav merkezleriyle ilgili ayrıntılı bilgiyi buradan alabilirsiniz.  

Yabancı dil eğitimi ile ilgili diğer konular 

Dil eğitim ile ilgili temel prensipler

Yabancı dilde kelime nasıl öğrenilir?

Quizlet

Yabancı dil eğitimine ne zaman başlanmalı?